Historie obce Libchyně

První písemná zmínka o Libchyních pochází z 15. století, konkrétně z roku 1459. Obec patřila k hradu Budínu v Krčíně. V roce 1484 přešla ves ke statku černčickému. Roku 1503 daroval ves Jan Černčický z Kácova nově založenému Novému Městu Hradiště, kterému zůstala v poddanství až do roku 1848.

V roce 1557 postavil Jan Štěpán v obci mlýn, který v roce 1636 koupil Jan Libchyňský. Farností patřila obec dle starých záznamů k filiálnímu kostelu ve Slavoňově, k němuž byla v roce 1886 trvale přifařena. Od roku 1527 patřila obec k Novému Městu nad Metují, se změnou majitelů města se měnili i majitelé obce. Rod Černčický 1484 – 1527, pánové z Perštějna 1527 – 1548, ze Stubenburku 1548 – 1621 a z Ditrichštejna 1802 – 1852.

Nedaleko obce na úzkém návrší se nachází zbytky Hradiště slezko-plátenické kultury. Tato kultura vzkvétala v letech 900 – 400 před naším letopočtem. Samotné Hradiště se nacházelo na žulovém ostrohu, bylo dlouhé 300 metrů a široké 75 metrů. V místě, kde se ostrožina zužuje, byl vybudován val. Před valem byl vyhlouben příkop. Dnes je val široký 17 metrů.

V blízkosti byl objeven opukový důl. Jádro valu tvořily opukové zdi zpevněné dřevem. Na místě Hradiště byla nalezena spousta střepů a bronzových předmětů, zbraní bylo nalezeno jen málo, Hradiště mělo větší hospodářský než obranný význam.

V roce 1830 bylo v obci 45 popisných čísel a žilo zde 221 obyvatel. V roce 1940 bylo v obci již 59 popisných čísel a 227 obyvatel. V současnosti je v obci 46 domů a žije zde pouze 71 stálých obyvatel. Většina domů je užívána k rekreačním účelům.