Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „GDPR“)

Obec LIBCHYNĚ dále jen „obec“ jako správce a zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě samostatné a přenesené působnosti, ve většině případů z důvodu uložené zákonné povinnosti. Obec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky IS DS uukb54p, emailem na adrese obeclibchyne@atlas.cz nebo poštou na adrese Libchyně č.p. 63, 549 01 Nové Město nad Metují.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec LIBCHYNĚ obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Obce jsou na základě čl. 37 GDPR povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je Ing. Eva Linhartová tel. 720 396 559, www. poverenkyne.cz  email: linhartova@poverenkyne.cz