Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů

  • 1 kopie formátu A4 jednostranná .................... 2 Kč
  • 1 kopie formátu A4 oboustranná ..................... 3 Kč
  • 1 kopie formátu A3 jednostranná .................... 3 Kč
  • 1 kopie formátu A3 oboustranná ..................... 4 Kč

Tisk na laserové tiskárně

  • 1 kopie formátu A4 jednostranná .................... 5 Kč

Vyhledání a zpracování nezveřejněné informace

  • složité zpracování – hodinová sazba za každou i započatou hodinu .......... 150 Kč

Jiné náklady, jako jsou telefonické poplatky včetně poplatků za použití faxu, internetu, poštovní poplatky apod. se účtují ve skutečné výši nákladů.